vegetationsmattaInstagram

Gröna tak har många fördelar - De isolerar byggnaden och sparar därigenom energi. De skyddar de underliggande takmaterial mot temperaturväxlingar och väderomslag. Det anses ofta att gröna tak ger estetiska värden och att de ger möjlighet att biologiskt kompensera för den markyta huskroppen täcker.
Sedumtak: 80 zł/m2 netto. Priset bestäms individuellt och beror på storleken på ordern.
 


Vill du fråga om varans pris och tillgång?
Danuta Landa, kontakt: +48 501 605 397, danuta@bygghandel.pl