Neutraliserad och sur torvInstagram

 

Vi erbjuder följande produkter:
o          Neutraliserad torv- pH 5,5-6,5  fr.0-20 (6000L/250L/150 L),
o          Neutraliserad torv - pH 5,5-6,5  fr.0-30 (6000L/250L/150 L),
o          Växt-torv -  pH 3,5-4,5  fr.0-20 (6000L/250L/150 L),
o          Växt-torv - pH 3,5-4,5 fr.0-30 (6000L/250L/150 L),


Vill du fråga om varans pris och tillgång?
Danuta Landa, kontakt: +48 501 605 397, danuta@bygghandel.pl